alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2013. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

2 700

2,0

650

17,7

1 800

2,0

61

Uppsala

74

2 620

1,1

1 860

11,3

4 900

1,1

58

Södermanlands

35

2 630

1,4

1 000

11,2

2 600

1,4

55

Östergötlands

82

3 340

0,9

2 310

20,9

7 700

0,9

60

Jönköpings

6

..

..

100

9,6

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

60

6,1

..

..

..

Kalmar

10

..

..

150

10,0

..

..

..

Gotlands

16

..

..

450

10,4

..

..

..

Blekinge

2

..

..

0

0,4

..

..

..

Skåne

33

3 190

0,9

530

5,0

1 700

0,9

53

Hallands

16

..

..

570

7,7

..

..

..

Västra Götalands

86

2 890

2,1

4 910

23,9

14 100

2,3

55

Värmlands

28

2 050

4,2

910

29,8

1 900

6,5

41

Örebro

26

2 870

2,2

670

7,1

1 900

2,2

51

Västmanlands

58

2 600

2,2

1 760

16,4

4 600

2,3

51

Dalarnas

33

2 500

1,4

710

29,8

1 800

1,5

69

Gävleborgs

11

..

..

170

13,5

..

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

2,5

..

..

..

Jämtlands

5

..

..

30

100,0

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

3 230

1,8

660

4,7

2 100

1,8

53

Götalands mellanbygder

40

2 900

1,2

800

9,6

2 300

1,2

58

Götalands norra slättbygder

134

3 150

1,2

5 850

22,4

18 400

1,4

57

Svealands slättbygder

227

2 550

1,2

6 380

12,6

16 300

1,3

52

Götalands skogsbygder

47

2 800

3,6

1 530

18,1

4 300

4,8

62

Mellersta Sveriges skogsb.

64

2 600

2,1

1 510

27,1

3 900

2,7

62

Nedre Norrland

11

..

..

120

10,4

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

549

2 830

0,8

16 800

14,7

47 500

0,9

55

2012

495

2 540

1,1

15 300

18,4

38 900

1,1

54

2011

480

2 640

1,0

12 770

19,5

33 600

1,1

62

2010

414

2 490

1,1

11 450

17,3

28 500

1,3

57

2009

377

2 880

0,8

9 100

19,1

26 200

0,9

57

2008

388

2 620

1,3

9 620

19,6

25 200

1,4

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

2 630

.

11 650

.

30 500

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.