alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårrybs. Skörd 2013. Konventionell odling

15b. Spring turnip rape. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

120

Uppsala

8

..

..

180

Södermanlands

8

..

..

280

Östergötlands

1

..

..

130

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

0

Kalmar

1

..

..

10

Gotlands

-

..

..

20

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

..

..

30

Hallands

1

..

..

.

Västra Götalands

6

..

..

300

Värmlands

4

..

..

160

Örebro

2

..

..

100

Västmanlands

5

..

..

130

Dalarnas

18

..

..

580

Gävleborgs

6

..

..

200

Västernorrlands

-

..

..

20

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

20

Norrbottens

6

..

..

90

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

..

..

30

Götalands mellanbygder

1

..

..

30

Götalands norra slättbygder

3

..

..

290

Svealands slättbygder

27

1 170

10,0

920

Götalands skogsbygder

5

..

..

100

Mellersta Sveriges skogsb

24

1 500

1,9

750

Nedre Norrland

4

..

..

160

Övre Norrland

8

..

..

110

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

72

1 430

4,7

2 370

2012

57

1 430

4,7

1 790

2011

55

1 430

5,1

1 560

2010

70

1 160

4,4

1 980

2009

63

1 380

3,6

1 830

2008

82

1 500

3,0

2 130

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

1 380

.

1 860


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.