alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Oljelin. Skörd 2013. Konventionell odling

16b. Oil flax. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

80

Uppsala

5

..

..

190

Södermanlands

14

..

..

510

Östergötlands

62

2 040

1,7

3 010

Jönköpings

-

..

..

0

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

2

..

..

60

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

180

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

13

..

..

460

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

6

..

..

160

Västmanlands

3

..

..

110

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

160

Götalands mellanbygder

3

..

..

80

Götalands norra slättbygder

70

2 020

1,7

3 310

Svealands slättbygder

31

1 910

2,1

1 050

Götalands skogsbygder

1

..

..

10

Mellersta Sveriges skogsb

4

..

..

150

Nedre Norrland

-

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

110

1 990

1,4

4 760

2012

158

1 430

3,0

8 670

2011

290

1 580

1,3

14 580

2010

375

1 270

1,3

18 790

2009

213

1 920

1,1

9 790

2008

79

1 530

2,9

3 240

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

1 550

.

11 010


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.