alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013. Konventionell odling

17b. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

1 070

Uppsala

9

..

..

390

Södermanlands

9

..

..

580

Östergötlands

9

..

..

520

Jönköpings

22

8 260

16,1

920

Kronobergs

14

..

..

720

Kalmar

31

15 820

6,8

1 670

Gotlands

12

..

..

570

Blekinge

5

..

..

240

Skåne

31

20 290

9,0

2 350

Hallands

17

..

..

1 230

Västra Götalands

43

14 410

13,9

3 670

Värmlands

17

..

..

880

Örebro

5

..

..

510

Västmanlands

-

..

..

0

Dalarnas

7

..

..

680

Gävleborgs

19

..

..

710

Västernorrlands

30

9 230

7,8

870

Jämtlands

22

15 080

5,8

650

Västerbottens

47

11 170

7,4

1 590

Norrbottens

22

9 430

7,1

880

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

1 590

Götalands mellanbygder

42

19 620

11,7

2 270

Götalands norra slättbygder

28

18 530

8,7

2 090

Svealands slättbygder

35

13 070

10,8

2 410

Götalands skogsbygder

94

10 200

10,7

5 690

Mellersta Sveriges skogsb

20

6 680

21,6

1 780

Nedre Norrland

66

10 850

6,4

2 020

Övre Norrland

77

10 520

5,1

2 660

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

379

13 180

4,8

20 360

2012

366

9 310

4,7

20 590

2011

406

9 500

4,9

21 560


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)       Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).