alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013. Ekologisk odling

19a. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

0

9,5

..

..

..

Uppsala

1

..

..

20

30,2

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

120

218,9

..

..

..

Östergötlands

14

..

..

280

41,3

..

..

..

Jönköpings

14

..

..

720

31,4

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

120

11,5

..

..

..

Kalmar

4

..

..

120

4,4

..

..

..

Gotlands

3

..

..

50

27,8

..

..

..

Blekinge

1

..

..

20

9,6

..

..

..

Skåne

8

..

..

130

15,0

..

..

..

Hallands

3

..

..

140

55,2

..

..

..

Västra Götalands

12

..

..

820

29,1

..

..

..

Värmlands

-

..

..

20

21,0

..

..

..

Örebro

5

..

..

90

33,5

..

..

..

Västmanlands

-

..

..

20

11,3

..

..

..

Dalarnas

1

..

..

70

45,7

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

70

26,0

..

..

..

Västernorrlands

-

..

..

20

20,4

..

..

..

Jämtlands

-

..

..

50

37,4

..

..

..

Västerbottens

2

..

..

40

31,5

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

60

24,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

8

..

..

140

7,0

..

..

..

Götalands norra slättbygder

15

..

..

420

49,4

..

..

..

Svealands slättbygder

8

..

..

230

45,7

..

..

..

Götalands skogsbygder

33

10 290

14,2

1 630

21,4

16 800

15,6

63

Mellersta Sveriges skogsb

7

..

..

260

38,5

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

120

26,7

..

..

..

Övre Norrland

2

..

..

60

31,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

78

9 530

7,7

2 940

23,4

28 000

11,6

52

2012

59

10 540

11,7

2 730

23,4

28 800

20,0

85

2011

68

9 210

6,2

3 080

25,7

28 400

15,1

71


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401.