alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013. Konventionell odling

19b. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

10

Uppsala

1

..

..

50

Södermanlands

1

..

..

0

Östergötlands

2

..

..

410

Jönköpings

9

..

..

1 570

Kronobergs

16

..

..

920

Kalmar

11

..

..

2 630

Gotlands

2

..

..

140

Blekinge

-

..

..

150

Skåne

9

..

..

770

Hallands

1

..

..

110

Västra Götalands

4

..

..

2 080

Värmlands

2

..

..

60

Örebro

-

..

..

140

Västmanlands

2

..

..

180

Dalarnas

-

..

..

90

Gävleborgs

2

..

..

220

Västernorrlands

1

..

..

60

Jämtlands

3

..

..

80

Västerbottens

-

..

..

80

Norrbottens

1

..

..

20

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

180

Götalands mellanbygder

11

..

..

1 930

Götalands norra slättbygder

4

..

..

480

Svealands slättbygder

6

..

..

250

Götalands skogsbygder

35

16 450

13,7

6 040

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

380

Nedre Norrland

4

..

..

330

Övre Norrland

2

..

..

120

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

67

18 380

10,6

9 710

2012

71

12 340

12,1

8 990

2011

65

12 970

26,0

8 890


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).