alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20a. Matpotatis. Skörd 2013. Ekologisk odling

20a. Table potatoes. Harvest in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av  total grödareal 4)

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

10

7,5

..

..

..

Uppsala

3

..

..

30

12,4

..

..

..

Södermanlands

-

..

..

0

4,9

..

..

..

Östergötlands

2

..

..

30

1,5

..

..

..

Jönköpings

2

..

..

10

5,1

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

0

7,5

..

..

..

Kalmar

6

..

..

30

6,4

..

..

..

Gotlands

11

..

..

140

15,9

..

..

..

Blekinge

3

..

..

20

33,2

..

..

..

Skåne

20

19 010

5,0

180

2,7

3 400

5,0

59

Hallands

2

..

..

20

1,3

..

..

..

Västra Götalands

12

..

..

80

3,2

..

..

..

Värmlands

3

..

..

20

4,0

..

..

..

Örebro

2

..

..

10

2,8

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

0

1,4

..

..

..

Dalarnas

13

..

..

90

9,7

..

..

..

Gävleborgs

12

..

..

80

36,3

..

..

..

Västernorrlands

3

..

..

10

9,0

..

..

..

Jämtlands

4

..

..

10

9,8

..

..

..

Västerbottens

3

..

..

10

3,7

..

..

..

Norrbottens

7

..

..

20

3,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

80

1,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

26

18 960

2,9

270

6,0

5 200

2,9

62

Götalands norra slättbygder

5

..

..

70

1,8

..

..

..

Svealands slättbygder

6

..

..

40

4,0

..

..

..

Götalands skogsbygder

20

13 520

10,8

80

10,2

1 100

10,8

48

Mellersta Sveriges skogsb

15

..

..

90

11,5

..

..

..

Nedre Norrland

22

16 010

3,1

130

13,1

2 000

3,1

60

Övre Norrland

10

..

..

30

4,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

112

17 060

2,0

800

4,5

13 600

2,0

54

2012

146

13 610

1,7

820

4,4

11 200

1,7

45

2011

171

13 770

1,4

940

4,7

12 900

1,4

46

2010

162

13 580

1,4

860

4,3

11 700

1,4

48

2009

162

12 140

1,8

930

4,7

11 200

1,8

41

2008

161

15 970

2,0

890

4,6

14 300

2,0

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

13 810

.

890

.

12 300

.

.


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling.

4) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401.