alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2013. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

52

4 430

2,0

3 070

Uppsala

147

4 530

1,7

14 600

Södermanlands

102

4 760

1,3

7 880

Östergötlands

114

5 570

1,3

8 720

Jönköpings

17

..

..

880

Kronobergs

25

4 410

2,5

880

Kalmar

33

4 620

4,6

1 320

Gotlands

61

4 520

2,2

3 780

Blekinge

23

6 020

2,0

1 120

Skåne

133

6 000

1,8

9 990

Hallands

93

5 570

1,8

6 880

Västra Götalands

180

5 210

1,4

15 580

Värmlands

35

5 030

2,2

2 200

Örebro

86

5 670

1,1

8 720

Västmanlands

109

5 060

1,3

8 920

Dalarnas

24

3 620

4,8

1 710

Gävleborgs

22

4 390

3,3

1 110

Västernorrlands

5

..

..

150

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

5

..

..

70

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

176

6 070

1,5

13 330

Götalands mellanbygder

130

4 970

1,9

7 470

Götalands norra slättbygder

244

5 490

1,0

20 280

Svealands slättbygder

511

4 900

0,8

44 360

Götalands skogsbygder

120

4 540

2,2

6 850

Mellersta Sveriges skogsb.

56

4 220

2,3

4 150

Nedre Norrland

24

4 480

3,1

1 080

Övre Norrland

5

..

..

70

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

1 266

5 150

0,5

97 560

2012

941

4 750

0,9

67 620

2011

880

4 280

1,6

52 830

2010

861

4 350

0,7

54 740

2009

627

5 050

1,0

38 460

2008

656

4 480

1,0

39 400

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

4 580

.

50 610


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.