alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20b. Matpotatis. Skörd 2013. Konventionell odling

20b. Table potatoes. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

90

Uppsala

13

..

..

180

Södermanlands

4

..

..

60

Östergötlands

61

35 920

1,3

1 670

Jönköpings

8

..

..

100

Kronobergs

3

..

..

50

Kalmar

19

..

..

420

Gotlands

21

31 970

1,4

740

Blekinge

7

..

..

50

Skåne

238

32 330

1,1

6 520

Hallands

55

36 110

2,4

1 860

Västra Götalands

73

32 440

1,9

2 340

Värmlands

21

29 520

3,6

360

Örebro

24

28 290

4,1

450

Västmanlands

1

..

..

50

Dalarnas

29

31 420

1,8

860

Gävleborgs

17

..

..

140

Västernorrlands

16

..

..

140

Jämtlands

16

..

..

120

Västerbottens

30

21 320

2,7

310

Norrbottens

26

20 490

0,8

510

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

174

35 320

1,3

4 940

Götalands mellanbygder

149

30 700

1,3

4 310

Götalands norra slättbygder

119

34 280

1,1

3 660

Svealands slättbygder

50

27 350

2,2

1 020

Götalands skogsbygder

40

28 400

4,4

730

Mellersta Sveriges skogsb

28

27 080

3,3

700

Nedre Norrland

66

26 690

3,2

830

Övre Norrland

58

20 740

1,2

830

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

684

31 650

0,6

17 010

2012

744

30 020

0,9

17 880

2011

806

29 790

0,6

19 110

2010

747

28 010

0,7

18 980

2009

836

29 590

0,7

18 780

2008

817

29 140

0,7

18 700

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

29 310

.

18 690


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.