alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21a. Slåttervall. Första skörd 2013. Ekologisk odling

21a. Temporary grasses. First cut in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

..

..

..

..

Uppsala

20

2 790

11,1

9 930

3,1

27 700

11,5

Södermanlands

23

3 230

8,4

11 010

5,2

35 600

9,9

Östergötlands

25

2 630

5,5

20 440

3,7

53 800

6,6

Jönköpings

24

3 540

5,8

11 990

2,9

42 500

6,5

Kronobergs

11

..

..

..

..

..

..

Kalmar

13

..

..

..

..

..

..

Gotlands

10

..

..

..

..

..

..

Blekinge

4

..

..

..

..

..

..

Skåne

30

2 730

9,8

10 060

4,7

27 500

10,8

Hallands

15

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

82

2 420

5,0

42 610

2,8

103 000

5,7

Värmlands

33

3 160

8,3

17 930

3,7

56 600

9,1

Örebro

16

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

5

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

20

2 440

11,3

8 120

6,2

19 800

12,9

Gävleborgs

20

3 670

8,8

10 850

2,9

39 800

9,3

Västernorrlands

12

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

24

3 570

7,8

10 020

3,4

35 700

8,5

Västerbottens

16

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

8

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

2 730

6,0

2 780

7,2

7 600

9,4

Götalands mellanbygder

29

3 320

9,2

14 250

5,0

47 300

10,5

Götalands norra slättbygder

63

2 450

4,6

30 910

2,8

75 600

5,4

Svealands slättbygder

82

3 060

5,2

44 640

2,6

136 400

5,8

Götalands skogsbygder

91

2 900

4,2

54 070

2,6

157 000

4,9

Mellersta Sveriges skogsb

49

2 750

6,9

26 810

3,6

73 800

7,8

Nedre Norrland

53

3 310

5,7

28 180

2,4

93 300

6,2

Övre Norrland

27

2 670

8,4

9 330

4,1

24 900

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

418

2 920

2,2

211 000

1,2

615 700

2,5

2012

397

3 250

2,5

199 940

1,3

649 400

2,8

2011

391

2 980

2,8

208 330

1,3

620 200

3,1

2010

399

2 990

2,3

202 280

1,3

604 200

2,7

2009

403

2 740

5,5

203 480

1,3

557 300

5,6

2008

391

2 340

4,0

210 580

2,2

493 600

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

2 860

.

204 920

.

584 900

.


Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling.