alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21b. Slåttervall. Första skörd 2013. Konventionell odling

21b. Temporary grasses. First cut in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

23

3 550

7,8

20 030

Uppsala

19

..

..

..

Södermanlands

22

3 470

10,9

22 180

Östergötlands

36

2 790

5,8

40 880

Jönköpings

41

3 440

7,9

47 670

Kronobergs

23

2 690

9,3

27 410

Kalmar

26

3 770

10,4

57 810

Gotlands

17

..

..

..

Blekinge

18

..

..

..

Skåne

66

3 460

7,2

74 290

Hallands

32

2 710

7,5

38 630

Västra Götalands

75

3 000

5,3

98 870

Värmlands

22

3 140

12,3

33 470

Örebro

16

..

..

..

Västmanlands

8

..

..

..

Dalarnas

22

2 340

9,8

19 810

Gävleborgs

17

..

..

..

Västernorrlands

15

..

..

..

Jämtlands

8

..

..

..

Västerbottens

36

2 920

8,7

36 940

Norrbottens

9

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

46

3 420

6,9

39 530

Götalands mellanbygder

65

3 720

6,1

91 870

Götalands norra slättbygder

50

3 090

5,4

63 820

Svealands slättbygder

89

3 380

5,6

110 110

Götalands skogsbygder

162

2 960

4,1

218 700

Mellersta Sveriges skogsb

48

3 000

7,4

54 910

Nedre Norrland

43

3 360

6,5

67 410

Övre Norrland

48

2 830

7,2

56 830

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

551

3 180

2,1

702 720

2012

515

3 640

2,3

693 100

2011

525

3 170

2,3

709 290

2010

563

3 560

1,8

683 860

2009

555

3 530

2,2

676 300

2008

523

2 780

3,2

650 740

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 340

.

682 660


Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska slåttervallsarealen som redovisas i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401 med arealen ekologisk slåttervall.