alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22a. Slåttervall. Återväxt 2013. Ekologisk odling

22a. Temporary grasses. Regrowth in 2013. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd, ton 1, 2)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

1 340

24,7

13 300

24,9

Södermanlands

1 050

14,1

11 500

15,1

Östergötlands

2 440

11,3

50 000

11,9

Jönköpings

2 170

17,3

26 000

17,6

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 420

20,5

24 400

21,0

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

1 950

8,8

83 000

9,3

Värmlands

1 430

16,7

25 600

17,1

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

640

31,0

5 200

31,7

Gävleborgs

1 010

21,6

10 900

21,8

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

1 050

24,2

10 500

24,5

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 320

10,6

6 400

12,9

Götalands mellanbygder

2 400

17,6

34 300

18,3

Götalands norra slättbygder

2 630

7,8

81 300

8,2

Svealands slättbygder

1 440

9,6

64 200

9,9

Götalands skogsbygder

1 810

9,4

98 100

9,7

Mell Sveriges skogsbygder

980

15,6

26 300

16,0

Nedre Norrland

890

15,8

25 000

16,0

Övre Norrland

1 220

10,8

11 300

11,5

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

1 640

4,5

345 100

4,6

2012

1 590

5,4

318 900

5,6

2011

2 010

5,1

419 700

5,2

2010

1 580

5,2

319 100

5,4

2009

1 690

5,5

343 800

5,6

2008

1 890

10,1

397 400

10,3

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2008–2012

1 750

.

359 780

.


Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.