alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22b. Slåttervall. Återväxt 2013. Konventionell odling

22b. Temporary grasses. Regrowth per hectare in 2013. Non-organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

..

..

Södermanlands

1 820

25,6

Östergötlands

1 990

13,5

Jönköpings

2 460

16,5

Kronobergs

2 350

19,9

Kalmar

2 480

17,3

Gotlands

..

..

Blekinge

..

..

Skåne

2 630

11,8

Hallands

3 150

16,3

Västra Götalands

2 120

11,0

Värmlands

1 070

30,7

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

610

34,3

Gävleborgs

..

..

Västernorrlands

..

..

Jämtlands

..

..

Västerbottens

990

16,6

Norrbottens

..

..

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

3 730

13,0

Götalands mellanbygder

2 570

10,0

Götalands norra slättbygder

2 350

10,8

Svealands slättbygder

1 450

14,8

Götalands skogsbygder

2 090

7,8

Mell Sveriges skogsbygder

930

24,4

Nedre Norrland

1 160

15,2

Övre Norrland

1 040

15,2

 

 

 

Hela riket

 

 

2013

1 910

4,6

2012

1 990

4,9

2011

2 170

4,9

2010

2 310

4,3

2009

2 280

5,0

2008

2 280

5,9

 

 

 

Genomsnitt 2008–2012

2 210

.


Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.