alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23a. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2013. Ekologisk odling

23a. Temporary grasses. Total production in 2013. Organic farming

 

Område

Total inbärgad vall-skörd, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Total inbärgad vall-skörd, ton 1)

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

Uppsala

4 130

9,6

..

41 000

10,1

Södermanlands

4 280

8,0

81

47 100

9,5

Östergötlands

5 080

7,5

106

103 800

8,4

Jönköpings

5 720

8,0

97

68 600

8,5

Kronobergs

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

Skåne

5 150

14,1

85

51 800

14,8

Hallands

..

..

..

..

..

Västra Götalands

4 360

4,7

85

186 000

5,5

Värmlands

4 580

8,0

109

82 200

8,8

Örebro

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

Dalarnas

3 080

13,2

104

25 000

14,6

Gävleborgs

4 670

9,1

..

50 700

9,6

Västernorrlands

..

..

..

..

..

Jämtlands

4 620

8,6

114

46 300

9,2

Västerbottens

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 050

6,9

71

14 000

10,0

Götalands mellanbygder

5 720

11,1

91

81 500

12,2

Götalands norra slättbygder

5 080

5,0

93

156 900

5,7

Svealands slättbygder

4 500

4,6

93

200 600

5,3

Götalands skogsbygder

4 720

4,9

93

255 100

5,6

Mellersta Sveriges skogsb

3 730

6,4

95

100 000

7,4

Nedre Norrland

4 200

6,1

93

118 300

6,6

Övre Norrland

3 880

7,0

100

36 200

8,1

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2013

4 550

2,3

89

960 800

2,6

2012

4 840

2,5

86

968 300

2,9

2011

4 990

2,8

94

1 040 000

3,1

2010

4 560

..

78

923 300

..

2009

4 430

..

76

901 100

..

2008

4 230

..

84

890 900

..

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

4 610

.

.

944 700

.


Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.