alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23b. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2013. Konventionell odling

23b. Temporary grasses. Total yield per hectare in 2013. Non-organic farming

 

Område

Total inbärgad vallskörd, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

Stockholms

4 600

13,9

Uppsala

..

..

Södermanlands

5 290

8,9

Östergötlands

4 780

7,4

Jönköpings

5 900

9,8

Kronobergs

5 040

13,0

Kalmar

6 250

11,3

Gotlands

..

..

Blekinge

..

..

Skåne

6 090

7,6

Hallands

5 860

9,4

Västra Götalands

5 120

6,0

Värmlands

4 210

14,8

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

2 950

13,5

Gävleborgs

..

..

Västernorrlands

..

..

Jämtlands

..

..

Västerbottens

3 910

7,8

Norrbottens

..

..

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

7 150

6,9

Götalands mellanbygder

6 280

6,3

Götalands norra slättbygder

5 440

6,3

Svealands slättbygder

4 830

6,4

Götalands skogsbygder

5 050

4,7

Mell Sveriges skogsbygder

3 920

8,8

Nedre Norrland

4 520

6,3

Övre Norrland

3 870

6,6

 

 

 

Hela riket

 

 

2013

5 090

2,4

2012

5 640

2,6

2011

5 340

2,8

2010

5 870

..

2009

5 810

..

2008

5 060

..

 

 

 

Genomsnitt 2008–2012

5 540

.


Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.