alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Raps och rybs. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2013. Hektar och procent av grödarealen

29. Rape and turnip rape. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2013. Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ekologisk

 

Konventionell

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

1,1

50

30,9

Uppsala

..

..

..

 

0,5

60

51,7

Södermanlands

..

..

..

 

2,5

180

32,3

Östergötlands

0,4

0

32,2

 

1,0

120

48,8

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

1,7

80

37

Gotlands

..

..

..

 

2,0

120

50,4

Blekinge

..

..

..

 

1,5

20

47,2

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,5

220

51,2

Hallands

..

..

..

 

1,0

40

32,6

Västra Götalands

1,3

10

24,2

 

3,0

370

18,7

Värmlands

..

..

..

 

2,6

50

27,5

Örebro

..

..

..

 

1,5

40

84,1

Västmanlands

..

..

..

 

0,2

10

66,3

Dalarnas

..

..

..

 

1,7

10

87,6

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,6

220

51,3

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

0,9

200

33,5

Götalands norra slättbygder

1,1

10

19,9

 

2,1

460

19,1

Svealands slättbygder

8,1

50

12,5

 

1,2

400

19,9

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

2,0

100

33,4

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

0,5

10

88,1

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

2,0

60

11,1

 

1,1

1 370

12,9

2012

5,7

170

25,3

 

1,0

1 070

12,0

2011

9,9

190

33,6

 

1,2

1 110

14,2

2010

4,6

..

..

 

1,3

..

..

2009

8,7

..

..

 

1,2

..

..

2008

10,6

..

..

 

1,5

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).