alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Matpotatis. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2013. Hektar och procent av grödarealen

31. Table potatoes. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2013. Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ekologisk

 

Konventionell

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

0,1

0

27,5

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

0,4

0

84,9

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,1

0

95,6

 

0,3

20

23,7

Hallands

..

..

..

 

1,0

20

30,5

Västra Götalands

..

..

..

 

0,2

0

38,5

Värmlands

..

..

..

 

0,9

0

18,4

Örebro

..

..

..

 

0,0

0

.

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

0,4

0

23,9

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

0,6

0

28,7

Norrbottens

..

..

..

 

0,2

0

19,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,3

10

12,0

Götalands mellanbygder

0,0

0

.

 

0,4

20

25,0

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

0,1

0

21,2

Svealands slättbygder

..

..

..

 

3,0

30

41,9

Götalands skogsbygder

2,5

0

61,5

 

1,7

10

59,8

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

0,4

0

27,3

Nedre Norrland

0,9

0

6,7

 

1,4

10

12,9

Övre Norrland

..

..

..

 

0,3

0

21,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,6

10

33,4

 

0,6

90

14,8

2012

8,8

70

7,4

 

3,9

710

7,9

2011

4,0

40

13,1

 

3,9

750

5,1

2010

3,6

..

..

 

1,7

..

..

2009

6,2

..

..

 

1,6

..

..

2008

3,2

..

..

 

1,6

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).