alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32. Cereals. Area harvested as green fodder in 2013. Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal

 

Vårvete

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

1,5

10

34,8

Uppsala

0,3

0

19,8

 

0,2

0

25,9

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,2

0

17,7

Östergötlands

0,5

10

23,9

 

0,6

10

32,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

2,0

10

6,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,6

0

29,7

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,5

10

9,7

 

6,2

320

15,0

Värmlands

..

..

..

 

13,7

150

26,3

Örebro

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,8

10

27,9

Dalarnas

..

..

..

 

1,8

10

23,7

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,9

10

5,8

 

5,1

40

5,8

Götalands norra slättbygder

0,5

20

13,4

 

3,8

230

13,3

Svealands slättbygder

0,9

30

29,5

 

2,0

130

24,2

Götalands skogsbygder

0,7

10

12,1

 

12,2

210

24,7

Mell Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

2,5

40

53,0

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,6

60

14,3

 

4,4

770

10,1

2012

0,3

40

33,7

 

3,2

510

9,9

2011

2,2

350

12,5

 

3,0

400

12,0

2010

1,8

260

..

 

4,6

550

..

2009

1,2

170

..

 

1,5

140

..

2008

0,6

70

..

 

2,5

250

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2013. Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Råg

Grönfoderareal

 

Höstkorn

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

 

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

-

-

-

Skåne

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Hallands

..

..

..

 

-

-

-

Västra Götalands

5,7

50

13,0

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

..

..

..

 

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

 

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

5,6

50

12,2

 

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

 

-

-

-

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

2,6

50

6,6

 

..

..

..

2012

0,9

10

5,7

 

..

..

..

2011

1,7

40

11,7

 

..

..

..

2010

4,7

100

..

 

..

..

..

2009

1,4

50

..

 

11,6

20

..

2008

0,4

10

..

 

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2013. Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal

 

Havre

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Uppsala

2,5

40

25,4

 

2,0

40

50,8

Södermanlands

2,0

20

15,1

 

4,0

70

32,6

Östergötlands

2,9

50

26,2

 

6,7

150

35,3

Jönköpings

14,7

140

27,3

 

33,9

300

20,0

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

24,7

170

24,4

 

..

..

..

Gotlands

11,2

110

21,9

 

30,3

120

17,1

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

4,2

80

15,6

 

13,3

120

16,3

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

6,7

230

48,1

 

7,7

990

27,7

Värmlands

7,7

110

28,1

 

15,0

450

19,1

Örebro

2,4

30

41,7

 

12,4

220

13,1

Västmanlands

2,9

20

30,6

 

5,6

160

15,4

Dalarnas

1,2

10

52,7

 

3,7

40

85,2

Gävleborgs

10,4

150

55,0

 

0,0

0

0,0

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

11,8

120

22,6

 

..

..

..

Västerbottens

5,9

40

15,0

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

8,1

40

33,4

Götalands mellanbygder

10,1

230

13,8

 

26,0

250

14,0

Götalands norra slättbygder

2,3

80

50,1

 

4,1

470

16,8

Svealands slättbygder

2,1

110

15,6

 

5,5

600

8,4

Götalands skogsbygder

18,4

600

15,2

 

23,8

1 120

24,0

Mell Sveriges skogsbygder

5,0

130

28,0

 

10,6

390

27,5

Nedre Norrland

11,5

350

27,3

 

27,6

250

25,2

Övre Norrland

8,0

100

7,4

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

7,5

1 650

10,3

 

9,4

3 130

9,9

2012

8,8

1 670

9,3

 

7,7

2 570

10,8

2011

7,5

1 230

13,0

 

10,8

3 110

13,2

2010

9,7

1 760

..

 

14,0

3 830

..

2009

8,9

1 510

..

 

8,4

2 760

..

2008

11,3

1 980

..

 

8,0

2 650

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2013. Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

Grönfoderareal

 

Blandsäd

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

46,7

650

5,0

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

39,3

490

9,1

Jönköpings

..

..

..

 

40,1

330

13,5

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

2,7

10

62,3

 

50,9

560

6,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

2,4

10

49,8

 

54,6

3 270

6,9

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,8

0

9,2

 

59,9

690

4,3

Götalands norra slättbygder

1,8

20

49,8

 

46,7

2 380

7,4

Svealands slättbygder

3,1

30

34,9

 

52,7

2 130

3,6

Götalands skogsbygder

8,2

40

27,8

 

58,7

2 130

6,8

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

60,6

1 140

5,7

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

3,0

90

19,2

 

58,7

11 120

2,3

2012

4,5

130

30,3

 

59,9

11 920

2,4

2011

1,9

50

37,2

 

49,7

10 590

2,9

2010

5,2

170

..

 

54,0

12 110

..

2009

5,3

280

..

 

58,8

12 610

..

2008

3,6

150

..

 

61,7

10 780

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2013. Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2013. Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Majs

Grönfoderareal

 

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

 

7,2

220

16,7

Uppsala

-

-

-

 

8,8

750

7,0

Södermanlands

-

-

-

 

8,8

470

15,1

Östergötlands

-

-

-

 

6,7

720

10,9

Jönköpings

-

-

-

 

27,1

830

11,7

Kronobergs

-

-

-

 

43,0

410

9,0

Kalmar

..

..

..

 

23,6

560

12,2

Gotlands

..

..

..

 

19,0

570

7,4

Blekinge

-

-

-

 

21,9

80

0,0

Skåne

..

..

..

 

14,3

830

7,5

Hallands

-

-

-

 

29,3

600

11,6

Västra Götalands

-

-

-

 

15,8

4 910

9,0

Värmlands

-

-

-

 

23,7

1 740

7,4

Örebro

-

-

-

 

14,0

630

8,6

Västmanlands

-

-

-

 

4,8

320

12,8

Dalarnas

-

-

-

 

10,8

380

12,3

Gävleborgs

-

-

-

 

22,4

770

17,1

Västernorrlands

-

-

-

 

43,9

600

9,8

Jämtlands

-

-

-

 

43,6

770

5,5

Västerbottens

-

-

-

 

48,0

650

6,9

Norrbottens

-

-

-

 

30,6

230

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

8,2

250

12,7

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

20,8

1 490

5,0

Götalands norra slättbygder

-

-

-

 

10,3

3 280

7,8

Svealands slättbygder

-

-

-

 

9,8

3 030

4,1

Götalands skogsbygder

-

-

-

 

27,4

4 100

8,8

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

 

16,2

1 690

10,4

Nedre Norrland

-

-

-

 

37,4

2 250

6,9

Övre Norrland

-

-

-

 

44,0

990

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

..

..

..

 

16,1

17 150

3,1

2012

..

..

..

 

16,2

17 190

3,0

2011

94,3

410

2,8

 

16,1

16 190

3,4

2010

100,0

410

..

 

19,2

19 210

..

2009

94,6

560

..

 

17,4

18 110

..

2008

90,5

460

..

 

16,6

16 530

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2)Spannmål inklusive majs.