alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till

 

37. Slåttervall och betesvall 2013. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

37. Temporary grasses and grazings in 2013. Organic farming. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

16

13

3

Uppsala

23

22

1

Södermanlands

18

13

4

Östergötlands

37

32

5

Jönköpings

28

26

2

Kronobergs

11

7

4

Kalmar

14

11

3

Gotlands

19

17

2

Blekinge

5

5

0

Skåne

29

24

5

Hallands

23

19

4

Västra Götalands

96

88

8

Värmlands

39

35

2

Örebro

23

20

3

Västmanlands

11

10

1

Dalarnas

14

14

0

Gävleborgs

30

26

4

Västernorrlands

14

14

0

Jämtlands

23

20

3

Västerbottens

16

15

1

Norrbottens

11

10

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

31

26

5

Götalands mellanbygder

38

33

5

Götalands norra slättbygder

69

59

10

Svealands slättbygder

98

84

13

Götalands skogsbygder

112

99

13

Mellersta Sveriges skogsbygder

58

54

2

Nedre Norrland

64

58

6

Övre Norrland

30

28

2

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2013

500

441

56

2012

500

442

58

2011

500

441

56

2010

499

444

55

2009

500

461

39

2008

526

483

43


1)I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.