alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2013. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2013. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

120

Uppsala

1

..

..

120

Södermanlands

3

..

..

160

Östergötlands

25

5 590

3,1

1 110

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

40

Kalmar

63

5 920

2,6

2 540

Gotlands

70

4 940

2,5

2 960

Blekinge

13

..

..

310

Skåne

76

6 680

1,4

4 850

Hallands

7

..

..

160

Västra Götalands

21

5 270

2,8

960

Värmlands

-

..

..

40

Örebro

1

..

..

50

Västmanlands

-

..

..

50

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

55

6 870

1,6

3 070

Götalands mellanbygder

163

5 590

1,6

7 200

Götalands norra slättbygder

44

5 430

2,0

1 930

Svealands slättbygder

6

..

..

530

Götalands skogsbygder

14

..

..

690

Mellersta Sveriges skogsb.

-

..

..

50

Nedre Norrland

-

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

282

5 770

1,1

13 480

2012

203

6 600

1,4

9 060

2011

280

4 610

1,7

14 050

2010

315

4 650

1,7

17 550

2009

363

5 590

1,6

17 960

2008

229

5 650

1,6

10 270

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

5 420

.

13 780


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.