alink ="#006633"
Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013

JO 14 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2013. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2013. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

350

3,1

..

..

..

Uppsala

70

2 840

1,2

1 700

4,2

4 800

1,5

64

Södermanlands

38

2 430

2,3

1 090

6,0

2 700

2,3

52

Östergötlands

69

3 560

1,5

1 710

7,0

6 100

1,8

66

Jönköpings

25

3 280

5,0

830

13,3

2 700

6,7

76

Kronobergs

13

..

..

150

5,7

..

..

..

Kalmar

27

3 210

4,3

520

5,7

1 700

8,7

68

Gotlands

42

2 900

1,3

850

5,9

2 500

2,8

61

Blekinge

14

..

..

120

3,5

..

..

..

Skåne

68

4 080

1,3

1 740

2,2

7 100

1,4

65

Hallands

10

..

..

220

1,0

..

..

..

Västra Götalands

58

3 270

3,4

3 180

5,5

10 400

4,7

63

Värmlands

42

2 220

2,1

1 270

11,2

2 800

3,1

56

Örebro

29

3 310

1,7

1 020

5,6

3 400

2,0

63

Västmanlands

21

2 950

1,5

540

2,8

1 600

1,8

59

Dalarnas

47

2 520

3,3

1 090

14,1

2 800

3,2

62

Gävleborgs

35

2 980

6,1

1 320

13,9

3 900

8,7

82

Västernorrlands

18

..

..

640

20,4

..

..

..

Jämtlands

29

2 990

1,8

920

40,6

2 800

3,6

102

Västerbottens

20

3 030

2,6

610

7,3

1 800

2,9

94

Norrbottens

19

..

..

490

13,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

4 380

0,8

650

0,9

2 900

0,8

68

Götalands mellanbygder

104

3 410

1,6

2 050

4,7

7 000

2,0

64

Götalands norra slättbygder

85

3 560

2,6

3 450

5,1

12 300

2,8

65

Svealands slättbygder

203

2 750

0,9

5 370

4,7

14 800

1,0

59

Götalands skogsbygder

103

3 180

2,5

2 640

7,8

8 400

4,3

72

Mellersta Sveriges skogsb

76

2 670

2,7

2 390

13,6

6 400

3,1

65

Nedre Norrland

79

2 850

3,3

2 730

18,8

7 800

4,8

83

Övre Norrland

40

2 740

2,0

1 120

9,2

3 000

2,2

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

713

3 070

0,9

20 360

5,4

62 500

1,2

60

2012

616

2 220

1,6

17 220

4,8

38 400

1,7

48

2011

591

2 350

1,3

15 210

4,9

35 700

1,7

53

2010

594

2 210

1,3

16 310

5,6

36 000

1,6

55

2009

568

2 690

1,2

15 420

4,5

41 500

1,6

57

2008

593

2 660

1,8

15 510

4,0

41 300

2,7

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

2 430

.

15 930

.

38 600

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.