Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

1a. Höstvete. Skörd 2014. Ekologisk odling

1b. Höstvete. Skörd 2014. Konventionell odling

2a. Vårvete. Skörd 2014. Ekologisk odling

2b. Vårvete. Skörd 2014. Konventionell odling

3a. Höstråg. Skörd 2014. Ekologisk odling

3b. Höstråg. Skörd 2014. Konventionell odling

4a. Höstkorn. Skörd 2014. Ekologisk odling

4b. Höstkorn. Skörd 2014. Konventionell odling

5a. Vårkorn. Skörd 2014. Ekologisk odling

5b. Vårkorn. Skörd 2014. Konventionell odling

6a. Havre. Skörd 2014. Ekologisk odling

6b. Havre. Skörd 2014. Konventionell odling

7a. Rågvete. Skörd 2014. Ekologisk odling

7b. Rågvete. Skörd 2014. Konventionell odling

8a. Blandsäd. Skörd 2014. Ekologisk odling

8b. Blandsäd. Skörd 2014. Konventionell odling

9a. Majs. Skörd 2014. Ekologisk odling

9b. Majs. Skörd 2014. Konventionell odling

10a. Ärter. Skörd 2014. Ekologisk odling

10b. Ärter. Skörd 2014. Konventionell odling

11a. Åkerbönor. Skörd 2014. Ekologisk odling

11b. Åkerbönor. Skörd 2014. Konventionell odling

12a. Höstraps. Skörd 2014. Ekologisk odling

12b. Höstraps. Skörd 2014. Konventionell odling

13a. Vårraps. Skörd 2014. Ekologisk odling

13b. Vårraps. Skörd 2014. Konventionell odling

14a. Höstrybs. Skörd 2014. Ekologisk odling

14b. Höstrybs. Skörd 2014. Konventionell odling

15a. Vårrybs. Skörd 2014. Ekologisk odling

15b. Vårrybs. Skörd 2014. Konventionell odling

16a. Oljelin. Skörd 2014. Ekologisk odling

16b. Oljelin. Skörd 2014. Konventionell odling

17a. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014. Ekologisk odling

17b. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014. Konventionell odling

18a. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014. Ekologisk odling

18b. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014. Konventionell odling

19a. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014. Ekologisk odling

19b. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014. Konventionell odling

20a. Matpotatis. Skörd 2014. Ekologisk odling

20b. Matpotatis. Skörd 2014. Konventionell odling

21a. Slåttervall. Första skörd 2014. Ekologisk odling

21b. Slåttervall. Första skörd 2014. Konventionell odling

22a. Slåttervall. Återväxt 2014. Ekologisk odling

22b. Slåttervall. Återväxt 2014. Konventionell odling

23a. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2014. Ekologisk odling

23b. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2014. Konventionell odling

24. Slåttervall och betesvall 2014. Ekologisk odling. Arealfördelning, hektar

25. Slåttervall och betesvall 2014. Ekologisk odling. Arealfördelning, procent

26. Spannmål. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2014

27. Ärter. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2014

28. Åkerbönor. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2014

29. Raps och rybs. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2014

30. Oljelin. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2014

31. Matpotatis. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2014

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2014

33. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2014

34. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2014

35. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

36. Matpotatis 2014. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

37. Slåttervall och betesvall 2014. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

 

.

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

.

 

.

 

 

 

.

 

.