Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2014. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

4)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

31

3 500

2,0

870

5,8

3 000

2,0

53

Uppsala

83

3 860

1,2

2 290

6,5

8 800

1,2

55

Södermanlands

48

3 650

1,3

1 260

4,7

4 600

1,3

52

Östergötlands

119

4 460

0,8

4 900

8,9

21 800

0,8

61

Jönköpings

14

..

..

200

10,6

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

50

9,4

..

..

..

Kalmar

16

..

..

450

3,8

..

..

..

Gotlands

27

2 710

1,8

810

8,3

2 200

1,9

43

Blekinge

6

..

..

70

2,0

..

..

..

Skåne

27

4 000

0,5

600

0,6

2 400

0,5

47

Hallands

18

..

..

300

2,7

..

..

..

Västra Götalands

87

3 800

3,0

5 220

7,5

19 900

3,0

54

Värmlands

18

..

..

430

11,2

..

..

..

Örebro

22

3 780

2,8

460

3,6

1 800

2,8

55

Västmanlands

51

3 540

1,5

1 650

8,9

5 800

1,6

52

Dalarnas

24

3 580

2,3

490

17,6

1 800

2,3

56

Gävleborgs

6

..

..

100

9,7

..

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

2,6

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

8,0

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

4 380

0,8

480

0,6

2 100

0,8

52

Götalands mellanbygder

46

3 100

2,2

1 230

3,0

3 800

2,2

42

Götalands norra slättbygder

163

4 180

1,7

8 670

7,6

36 200

1,7

58

Svealands slättbygder

248

3 680

0,7

6 850

6,2

25 200

0,7

53

Götalands skogsbygder

76

3 530

3,5

1 850

10,7

6 500

3,5

55

Mellersta Sveriges skogsb.

40

4 010

1,9

1 040

11,4

4 200

1,9

61

Nedre Norrland

5

..

..

30

7,4

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

601

3 870

0,9

20 160

5,3

78 100

0,9

52

2013

384

3 170

1,2

9 540

4,6

30 200

1,2

49

2012

486

3 590

1,2

13 400

4,7

48 100

1,2

51

2011

514

3 160

0,9

15 260

4,4

48 200

1,0

55

2010

458

2 940

1,3

13 830

4,2

40 600

1,3

51

2009

474

3 130

0,9

14 440

4,4

45 100

0,9

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 200

.

13 290

.

42 400

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

 4)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen