Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2014. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

73

4 340

2,1

9 130

Uppsala

192

4 730

1,8

31 910

Södermanlands

123

4 650

2,2

13 030

Östergötlands

163

5 120

2,1

14 490

Jönköpings

53

3 950

5,8

5 130

Kronobergs

36

3 830

6,1

2 350

Kalmar

115

4 680

3,4

8 720

Gotlands

126

4 420

2,3

11 150

Blekinge

52

4 760

4,2

3 270

Skåne

473

6 060

1,1

70 380

Hallands

135

5 460

1,5

18 060

Västra Götalands

290

4 840

1,8

40 980

Värmlands

72

3 680

3,2

8 680

Örebro

108

4 560

2,1

15 150

Västmanlands

114

4 700

2,1

15 840

Dalarnas

50

3 530

3,5

6 900

Gävleborgs

69

3 300

2,5

8 350

Västernorrlands

30

2 820

3,8

2 440

Jämtlands

29

2 970

2,8

1 150

Västerbottens

60

2 920

3,1

7 740

Norrbottens

49

2 800

2,2

3 470

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

435

6 150

1,1

61 620

Götalands mellanbygder

361

5 120

1,3

37 920

Götalands norra slättbygder

365

5 240

1,2

44 220

Svealands slättbygder

642

4 590

1,0

89 170

Götalands skogsbygder

261

4 080

2,4

28 390

Mellersta Sveriges skogsb

117

3 730

2,4

14 060

Nedre Norrland

120

3 210

2,2

11 780

Övre Norrland

111

2 880

2,2

11 250

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

2 412

4 840

0,6

298 250

2013

2 595

5 100

0,5

353 190

2012

2 490

4 670

0,8

342 560

2011

2 397

4 450

0,7

293 790

2010

2 309

4 020

0,7

276 000

2009

2 476

4 690

0,6

328 050

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

4 590

.

318 720


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.