Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2014. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

4)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

2 410

6,3

610

15,6

1 500

6,2

55

Uppsala

62

2 680

2,0

1 210

16,3

3 200

2,6

56

Södermanlands

56

2 370

2,0

1 290

15,6

3 100

3,7

58

Östergötlands

72

2 560

3,5

1 500

18,1

3 900

5,0

61

Jönköpings

23

2 870

5,8

440

9,5

1 300

12,4

78

Kronobergs

10

..

..

200

8,4

..

..

..

Kalmar

10

..

..

240

8,5

..

..

..

Gotlands

20

2 840

5,1

380

28,2

1 100

6,3

75

Blekinge

3

..

..

0

0,6

..

..

..

Skåne

42

4 060

0,7

790

11,1

3 200

1,4

79

Hallands

21

3 160

7,2

300

4,2

900

7,0

62

Västra Götalands

122

2 620

2,6

9 370

15,4

24 500

3,0

57

Värmlands

71

2 060

3,6

2 970

34,0

6 100

4,2

56

Örebro

50

2 880

3,4

1 250

9,3

3 600

4,0

62

Västmanlands

76

2 370

2,1

2 190

15,5

5 200

2,9

57

Dalarnas

34

2 590

2,0

730

18,6

1 900

6,3

64

Gävleborgs

19

..

..

760

22,5

..

..

..

Västernorrlands

5

..

..

50

14,9

..

..

..

Jämtlands

5

..

..

20

41,0

..

..

..

Västerbottens

2

..

..

10

2,1

..

..

..

Norrbottens

3

..

..

10

4,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

4 100

2,5

400

4,2

1 600

2,2

79

Götalands mellanbygder

42

3 320

2,9

840

18,9

2 800

5,3

72

Götalands norra slättbygder

142

2 670

2,8

7 760

14,8

20 700

3,2

55

Svealands slättbygder

306

2 400

1,1

8 240

16,4

19 800

1,4

55

Götalands skogsbygder

103

2 600

3,6

3 740

14,2

9 700

4,0

69

Mellersta Sveriges skogsb

92

2 480

3,5

2 740

20,3

6 800

4,2

66

Nedre Norrland

21

2 030

9,9

540

19,2

1 100

11,7

77

Övre Norrland

5

..

..

30

3,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

735

2 590

1,3

24 390

15,3

63 000

1,4

59

2013

861

2 750

1,3

30 020

15,4

82 500

1,6

59

2012

842

2 280

1,9

30 700

16,0

70 000

2,0

55

2011

825

2 480

1,7

25 630

14,6

63 500

2,3

60

2010

748

2 130

1,8

23 640

14,9

50 400

2,7

57

2009

836

2 450

1,8

29 990

16,1

73 600

2,2

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

2 420

.

28 000

.

68 000

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

 4)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen.