Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2014. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

48

4 350

3,3

3 330

Uppsala

82

4 820

2,2

6 180

Södermanlands

92

4 090

2,8

7 330

Östergötlands

110

4 190

3,8

6 720

Jönköpings

49

3 690

7,9

4 000

Kronobergs

30

4 150

6,1

2 300

Kalmar

49

3 770

5,5

2 590

Gotlands

27

3 770

5,0

1 020

Blekinge

23

4 270

8,8

650

Skåne

112

5 110

2,7

6 300

Hallands

88

5 060

2,1

6 800

Västra Götalands

360

4 600

1,7

51 170

Värmlands

66

3 680

4,6

6 020

Örebro

108

4 650

1,8

12 160

Västmanlands

107

4 140

4,2

11 840

Dalarnas

37

4 030

4,6

3 280

Gävleborgs

36

2 830

7,9

2 620

Västernorrlands

4

..

..

260

Jämtlands

1

..

..

20

Västerbottens

10

..

..

540

Norrbottens

13

..

..

320

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

143

5 220

1,8

8 980

Götalands mellanbygder

82

4 600

3,2

3 510

Götalands norra slättbygder

362

4 860

1,5

44 370

Svealands slättbygder

457

4 380

1,7

42 420

Götalands skogsbygder

237

3 780

2,9

22 610

Mellersta Sveriges skogsb

116

3 780

2,8

10 520

Nedre Norrland

32

2 630

7,6

2 260

Övre Norrland

23

2 430

17,2

860

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

1 452

4 410

1,0

135 330

2013

1 663

4 640

0,8

164 510

2012

1 572

4 130

1,2

160 100

2011

1 550

4 160

1,1

148 900

2010

1 467

3 750

1,3

133 520

2009

1 595

4 300

1,0

157 470

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

4 200

.

152 900


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Areal skördad som grönfoder ingår ej.