Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2014. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

4)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

110

13,1

..

..

..

Uppsala

17

..

..

350

27,0

..

..

..

Södermanlands

15

..

..

250

8,6

..

..

..

Östergötlands

47

4 170

1,8

960

16,7

4 000

1,8

65

Jönköpings

13

..

..

180

23,2

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

80

15,1

..

..

..

Kalmar

14

..

..

140

3,6

..

..

..

Gotlands

7

..

..

70

2,2

..

..

..

Blekinge

4

..

..

80

13,3

..

..

..

Skåne

31

4 280

1,6

630

10,4

2 700

1,6

61

Hallands

5

..

..

40

1,3

..

..

..

Västra Götalands

39

3 980

3,0

1 510

23,3

6 000

3,0

64

Värmlands

9

..

..

200

32,1

..

..

..

Örebro

17

..

..

420

32,1

..

..

..

Västmanlands

3

..

..

40

5,5

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

10

23,8

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

0

1,9

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

33,4

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

260

5,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

32

4 140

3,5

440

4,8

1 800

4,1

67

Götalands norra slättbygder

55

4 170

2,3

1 730

19,5

7 200

2,3

64

Svealands slättbygder

59

3 630

1,4

1 140

16,5

4 100

1,4

56

Götalands skogsbygder

59

3 790

2,4

1 010

15,9

3 800

2,6

72

Mellersta Sveriges skogsb

17

..

..

500

22,7

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

0,0

..

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

24,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

236

3 900

1,1

5 070

13,3

19 800

1,1

63

2013

159

3 250

1,6

3 000

13,1

9 800

1,7

62

2012

139

3 720

1,3

2 830

11,9

10 500

2,0

61

2011

122

3 010

3,0

2 650

11,0

8 000

2,9

65

2010

150

2 690

2,7

3 050

8,5

8 200

2,7

59

2009

244

2 740

1,9

4 940

9,3

13 600

2,5

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 080

.

3 290

.

10 000

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

 4)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen.