Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2014. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

720

Uppsala

22

7 020

3,8

950

Södermanlands

40

6 470

2,1

2 600

Östergötlands

76

6 440

2,7

4 810

Jönköpings

15

..

..

550

Kronobergs

14

..

..

470

Kalmar

71

5 510

2,4

3 780

Gotlands

66

5 620

3,1

2 910

Blekinge

14

..

..

520

Skåne

74

6 980

2,3

5 430

Hallands

65

6 550

2,4

3 230

Västra Götalands

79

6 260

2,1

4 970

Värmlands

7

..

..

410

Örebro

21

5 850

4,2

900

Västmanlands

12

..

..

630

Dalarnas

1

..

..

40

Gävleborgs

3

..

..

100

Västernorrlands

-

..

..

10

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

87

6 840

1,9

4 530

Götalands mellanbygder

148

6 210

2,0

8 640

Götalands norra slättbygder

121

6 530

1,8

7 120

Svealands slättbygder

108

6 440

1,8

5 740

Götalands skogsbygder

104

5 300

2,8

5 260

Mellersta Sveriges skogsb

24

5 660

3,3

1 690

Nedre Norrland

2

..

..

40

Övre Norrland

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

595

6 240

0,9

33 020

2013

374

5 220

1,2

19 950

2012

406

6 150

1,1

20 920

2011

418

4 620

1,9

21 350

2010

589

4 560

1,4

32 850

2009

768

5 000

1,1

48 250

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

5 110

.

28 660


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.