Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2014. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

4)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

180

91,3

..

..

..

Uppsala

29

2 970

2,1

820

48,5

2 400

4,8

..

Södermanlands

16

..

..

290

43,7

..

..

..

Östergötlands

20

2 890

1,5

490

28,4

1 400

7,3

..

Jönköpings

11

..

..

250

21,5

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

5,4

..

..

..

Kalmar

14

..

..

190

26,6

..

..

..

Gotlands

13

..

..

100

41,3

..

..

..

Blekinge

3

..

..

10

33,4

..

..

..

Skåne

20

3 160

1,5

520

61,3

1 700

4,3

..

Hallands

4

..

..

120

28,7

..

..

..

Västra Götalands

44

3 010

2,2

2 260

47,9

6 800

10,0

80

Värmlands

17

..

..

440

59,0

..

..

..

Örebro

21

2 850

3,1

480

51,0

1 400

6,6

..

Västmanlands

7

..

..

270

63,6

..

..

..

Dalarnas

5

..

..

70

25,9

..

..

..

Gävleborgs

5

..

..

80

31,8

..

..

..

Västernorrlands

3

..

..

40

47,1

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

3

..

..

10

7,5

..

..

..

Norrbottens

3

..

..

50

48,2

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

260

54,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

33

3 110

2,5

400

52,9

1 300

5,8

..

Götalands norra slättbygder

46

3 070

1,8

2 400

71,3

7 400

6,7

87

Svealands slättbygder

86

2 670

1,7

2 070

54,8

5 400

4,4

67

Götalands skogsbygder

42

2 980

4,2

1 040

21,1

3 100

9,3

81

Mellersta Sveriges skogsb

24

2 630

3,2

520

31,8

1 400

16,1

..

Nedre Norrland

5

..

..

70

20,8

..

..

..

Övre Norrland

6

..

..

60

20,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

248

2 870

1,1

6 630

42,8

18 900

3,7

81

2013

276

3 010

1,0

7 810

40,8

23 300

3,4

71

2012

268

2 240

2,4

7 980

44,5

17 800

3,8

62

2011

348

2 480

1,7

10 730

47,2

26 500

3,2

69

2010

335

2 350

2,0

10 200

44,4

24 000

4,4

70

2009

305

2 740

2,0

8 370

43,0

22 900

5,5

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

2 560

.

9 020

.

22 900

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

 4)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen.