Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2014. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

6

..

..

850

Södermanlands

14

..

..

320

Östergötlands

14

..

..

1 000

Jönköpings

19

..

..

990

Kronobergs

5

..

..

220

Kalmar

13

..

..

670

Gotlands

4

..

..

160

Blekinge

2

..

..

20

Skåne

6

..

..

300

Hallands

8

..

..

350

Västra Götalands

32

3 760

5,4

2 390

Värmlands

4

..

..

220

Örebro

3

..

..

290

Västmanlands

2

..

..

50

Dalarnas

3

..

..

180

Gävleborgs

3

..

..

190

Västernorrlands

2

..

..

60

Jämtlands

1

..

..

10

Västerbottens

7

..

..

180

Norrbottens

1

..

..

30

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

210

Götalands mellanbygder

8

..

..

370

Götalands norra slättbygder

25

3 550

7,8

1 220

Svealands slättbygder

27

4 000

10,1

1 610

Götalands skogsbygder

58

3 690

4,3

3 800

Mellersta Sveriges skogsb

9

..

..

1 140

Nedre Norrland

7

..

..

240

Övre Norrland

8

..

..

210

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

149

3 550

3,7

8 740

2013

174

4 220

2,8

10 920

2012

161

3 620

4,6

9 710

2011

184

3 580

2,8

11 310

2010

236

3 380

3,1

12 970

2009

153

3 950

2,7

11 130

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 750

.

11 210


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.