Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Majs. Skörd 2014. Konventionell odling

9b. Grain maize. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

10

..

..

180

Gotlands

2

..

..

90

Blekinge

3

..

..

50

Skåne

20

7 060

4,7

740

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

-

..

..

70

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

640

Götalands mellanbygder

16

..

..

360

Götalands norra slättbygder

-

-

-

-

Svealands slättbygder

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

-

-

-

-

Mellersta Sveriges skogsb

-

..

..

100

Nedre Norrland

-

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

35

7 400

3,3

960

2013

38

6 070

3,3

1 230

2012

36

6 380

3,8

2 320

2011

40

7 920

2,1

2 070

2010

32

5 610

5,0

1 330

2009

24

6 530

3,2

1 080

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

6 500

.

1 610


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.