Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2014. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

86

6 630

1,1

14 170

Uppsala

176

7 010

1,1

32 710

Södermanlands

153

7 020

0,8

25 810

Östergötlands

260

7 260

1,0

50 260

Jönköpings

19

..

..

1 680

Kronobergs

8

..

..

460

Kalmar

128

7 160

1,7

11 510

Gotlands

103

6 300

2,1

9 010

Blekinge

46

7 340

3,4

3 360

Skåne

473

8 450

0,6

98 870

Hallands

93

7 320

1,4

10 690

Västra Götalands

331

7 080

1,0

64 610

Värmlands

40

6 540

2,6

3 390

Örebro

101

6 900

1,7

12 440

Västmanlands

114

6 750

1,6

16 940

Dalarnas

33

6 430

2,7

2 310

Gävleborgs

17

..

..

890

Västernorrlands

2

..

..

70

Jämtlands

2

..

..

50

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

422

8 490

0,6

86 300

Götalands mellanbygder

340

7 450

1,0

39 760

Götalands norra slättbygder

513

7 260

0,7

105 520

Svealands slättbygder

651

6 900

0,6

103 740

Götalands skogsbygder

164

6 400

2,1

15 380

Mellersta Sveriges skogsb.

82

6 600

1,5

8 110

Nedre Norrland

13

..

..

420

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

2 185

7 420

0,4

359 230

2013

1 644

6 490

0,6

199 450

2012

1 857

6 970

0,5

270 030

2011

2 150

5 750

0,6

334 080

2010

2 099

5 760

0,5

316 820

2009

2 106

6 440

0,5

311 860

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

6 280

.

286 450


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.