Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Ärter. Skörd 2014. Konventionell odling

10b. Peas. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

25

3 320

3,0

820

Uppsala

86

3 270

1,9

2 440

Södermanlands

32

3 180

2,1

770

Östergötlands

63

3 560

3,0

2 580

Jönköpings

-

..

..

20

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

33

4 000

1,6

810

Gotlands

34

3 560

2,4

1 220

Blekinge

3

..

..

20

Skåne

11

..

..

530

Hallands

5

..

..

110

Västra Götalands

30

3 130

8,5

1 220

Värmlands

4

..

..

100

Örebro

28

3 390

4,0

770

Västmanlands

33

2 870

3,5

1 090

Dalarnas

7

..

..

130

Gävleborgs

3

..

..

40

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

340

Götalands mellanbygder

69

3 780

1,4

2 190

Götalands norra slättbygder

83

3 490

3,3

3 360

Svealands slättbygder

203

3 220

1,2

5 920

Götalands skogsbygder

15

..

..

390

Mellersta Sveriges skogsb

18

..

..

420

Nedre Norrland

1

..

..

30

Övre Norrland

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

399

3 350

1,2

12 660

2013

322

3 490

1,3

10 300

2012

337

2 960

2,8

10 780

2011

386

2 880

1,8

13 450

2010

537

2 460

1,7

19 820

2009

428

3 160

1,5

13 680

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

2 990

.

13 610


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.