Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Åkerbönor. Skörd 2014. Ekologisk odling

11a. Field beans. Harvest in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

4)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

80

100,0

..

..

..

Uppsala

26

2 750

2,6

340

62,8

900

4,2

..

Södermanlands

19

..

..

300

29,6

..

..

..

Östergötlands

66

2 810

2,0

1 540

40,7

4 300

2,0

93

Jönköpings

-

..

..

0

6,0

..

..

..

Kronobergs

-

..

..

0

31,4

..

..

..

Kalmar

8

..

..

140

53,1

..

..

..

Gotlands

4

..

..

40

30,4

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

16

..

..

350

21,2

..

..

..

Hallands

15

..

..

220

26,3

..

..

..

Västra Götalands

81

2 810

2,9

3 540

42,8

9 900

2,9

69

Värmlands

11

..

..

290

73,9

..

..

..

Örebro

11

..

..

180

26,2

..

..

..

Västmanlands

26

2 620

1,9

470

47,7

1 200

1,9

..

Dalarnas

4

..

..

40

100,0

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

40

100,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

100,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

16

..

..

310

19,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

17

..

..

270

32,1

..

..

..

Götalands norra slättbygder

119

2 810

2,4

4 220

39,7

11 800

2,4

76

Svealands slättbygder

95

2 540

1,2

1 560

44,3

4 000

1,6

87

Götalands skogsbygder

32

2 860

4,7

730

53,5

2 100

4,6

..

Mellersta Sveriges skogsb

15

..

..

480

55,3

..

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

100,0

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

100,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

295

2 810

1,5

7 570

40,2

21 200

1,5

80

2013

296

3 080

1,2

7 600

43,5

23 400

1,2

82

2012

279

2 930

1,9

7 750

43,2

22 700

1,9

78

2011

278

3 020

1,7

7 600

47,7

23 000

1,9

85

2010

243

2 060

4,4

6 380

48,9

13 100

4,4

76

2009

182

3 140

2,0

4 650

58,4

14 600

2,1

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

2 850

.

6 800

.

19 400

.

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

 4)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen