Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Åkerbönor. Skörd 2014. Konventionell odling

11b. Field beans. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

5

..

..

230

Södermanlands

14

..

..

680

Östergötlands

45

3 030

4,8

2 240

Jönköpings

1

..

..

60

Kronobergs

-

..

..

10

Kalmar

2

..

..

120

Gotlands

3

..

..

90

Blekinge

1

..

..

60

Skåne

15

..

..

1 300

Hallands

13

..

..

620

Västra Götalands

82

4 070

2,6

4 810

Värmlands

3

..

..

160

Örebro

17

..

..

500

Västmanlands

14

..

..

520

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

22

3 660

7,4

1 340

Götalands mellanbygder

6

..

..

560

Götalands norra slättbygder

109

3 700

2,8

6 480

Svealands slättbygder

48

2 920

4,6

1 990

Götalands skogsbygder

19

..

..

660

Mellersta Sveriges skogsb

11

..

..

420

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

215

3 530

2,2

11 390

2013

193

3 740

1,5

9 880

2012

178

3 730

2,6

10 140

2011

158

3 570

2,3

8 310

2010

144

2 690

2,4

6 650

2009

70

3 670

2,6

3 310

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 480

.

7 660


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.