Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Höstraps. Skörd 2014. Ekologisk odling

12a. Winter rape. Harvest in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

4)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

20

1,4

..

..

..

Uppsala

12

..

..

200

10,6

..

..

..

Södermanlands

4

..

..

90

5,0

..

..

..

Östergötlands

39

3 000

1,3

640

7,4

1 900

1,3

82

Jönköpings

4

..

..

20

10,2

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

0

3,2

..

..

..

Kalmar

5

..

..

70

1,9

..

..

..

Gotlands

8

..

..

110

2,6

..

..

..

Blekinge

2

..

..

10

1,2

..

..

..

Skåne

29

2 300

1,1

510

1,1

1 200

1,1

60

Hallands

7

..

..

40

1,9

..

..

..

Västra Götalands

23

2 880

3,1

510

7,4

1 500

4,0

72

Värmlands

2

..

..

30

95,9

..

..

..

Örebro

3

..

..

50

4,3

..

..

..

Västmanlands

3

..

..

60

10,6

..

..

..

Dalarnas

1

..

..

20

13,9

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

140

0,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

30

2 370

3,3

520

2,6

1 200

3,3

65

Götalands norra slättbygder

54

2 940

1,7

1 030

7,1

3 000

1,7

77

Svealands slättbygder

25

2 550

1,7

430

6,4

1 100

1,7

76

Götalands skogsbygder

19

..

..

160

5,4

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

6

..

..

100

15,1

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

145

2 670

1,2

2 380

3,0

6 400

1,4

71

2013

128

1 750

2,7

1 990

2,8

3 500

2,7

53

2012

122

1 960

2,1

1 970

3,2

3 900

2,1

52

2011

85

1 470

5,6

1 490

2,6

2 200

5,5

47

2010

98

1 530

2,4

1 870

2,6

2 900

2,4

49

2009

69

1 430

2,5

1 370

2,0

2 000

2,5

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

1 630

.

1 740

.

2 900

.

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

 4)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen.