Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Höstraps. Skörd 2014. Konventionell odling

12b. Winter rape. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

28

3 100

2,6

1 210

Uppsala

46

3 370

2,0

1 730

Södermanlands

52

3 490

1,1

1 780

Östergötlands

139

3 650

1,2

7 920

Jönköpings

8

..

..

200

Kronobergs

6

..

..

100

Kalmar

80

3 890

1,2

3 770

Gotlands

93

3 230

2,1

4 100

Blekinge

27

4 050

2,3

920

Skåne

422

3 840

0,5

45 320

Hallands

45

3 790

2,6

1 960

Västra Götalands

136

4 020

1,5

6 420

Värmlands

-

..

..

0

Örebro

27

3 380

2,3

1 090

Västmanlands

20

3 310

2,3

520

Dalarnas

5

..

..

100

Gävleborgs

2

..

..

60

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

352

3 890

0,6

34 720

Götalands mellanbygder

284

3 650

0,8

19 340

Götalands norra slättbygder

249

3 810

1,0

13 540

Svealands slättbygder

170

3 370

0,9

6 290

Götalands skogsbygder

62

3 660

1,9

2 760

Mellersta Sveriges skogsb

19

..

..

550

Nedre Norrland

-

..

..

0

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

1 136

3 760

0,4

77 210

2013

942

3 270

0,8

69 560

2012

969

3 770

0,6

59 810

2011

906

3 110

0,8

55 110

2010

1 061

3 120

0,6

69 930

2009

990

3 590

0,7

66 450

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 370

.

64 170


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.