Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Vårraps. Skörd 2014. Konventionell odling

13b. Spring rape. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

27

1 780

4,2

890

Uppsala

58

1 980

2,1

2 040

Södermanlands

35

1 870

3,3

1 140

Östergötlands

54

1 510

4,8

1 950

Jönköpings

-

..

..

20

Kronobergs

5

..

..

70

Kalmar

5

..

..

150

Gotlands

21

1 940

5,2

770

Blekinge

3

..

..

80

Skåne

8

..

..

510

Hallands

27

2 230

3,9

900

Västra Götalands

76

1 850

3,6

2 990

Värmlands

14

..

..

560

Örebro

34

1 990

3,5

980

Västmanlands

33

1 780

2,9

950

Dalarnas

5

..

..

100

Gävleborgs

-

..

..

20

Västernorrlands

-

..

..

0

Jämtlands

1

..

..

0

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

2

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

2 220

4,6

960

Götalands mellanbygder

27

1 920

4,7

1 090

Götalands norra slättbygder

112

1 770

2,9

4 130

Svealands slättbygder

196

1 860

1,4

6 270

Götalands skogsbygder

32

1 550

8,6

1 050

Mellersta Sveriges skogsb

12

..

..

560

Nedre Norrland

2

..

..

40

Övre Norrland

2

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

408

1 840

1,4

14 100

2013

959

1 900

0,8

50 560

2012

869

1 970

0,8

45 030

2011

816

2 060

0,8

35 990

2010

722

1 520

1,0

35 460

2009

643

1 890

1,0

28 970

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

1 870

.

39 200


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.