Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2014. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

4)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

400

21,7

..

..

..

Uppsala

48

2 700

2,1

1 200

11,3

3 300

4,0

54

Södermanlands

36

2 390

2,3

690

13,6

1 600

2,3

52

Östergötlands

52

3 080

1,6

1 010

29,1

3 100

4,0

59

Jönköpings

11

..

..

130

16,4

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

30

3,1

..

..

..

Kalmar

15

..

..

260

15,0

..

..

..

Gotlands

10

..

..

230

5,9

..

..

..

Blekinge

2

..

..

0

0,1

..

..

..

Skåne

24

3 680

2,7

350

5,3

1 300

2,7

62

Hallands

16

..

..

310

8,2

..

..

..

Västra Götalands

72

2 640

2,4

3 110

25,5

8 200

3,6

58

Värmlands

26

1 890

2,1

800

27,3

1 500

4,1

39

Örebro

25

2 980

2,0

610

8,2

1 800

2,0

58

Västmanlands

45

2 450

3,4

1 300

17,4

3 200

4,3

48

Dalarnas

29

2 220

2,5

680

31,7

1 500

2,5

58

Gävleborgs

11

..

..

170

10,7

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

1,4

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

88,1

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

400

5,3

..

..

..

Götalands mellanbygder

30

3 180

3,3

550

7,0

1 700

3,4

65

Götalands norra slättbygder

98

2 750

2,2

3 380

27,9

9 300

2,6

58

Svealands slättbygder

185

2 520

1,1

4 510

13,3

11 400

1,7

51

Götalands skogsbygder

53

2 740

3,2

990

15,5

2 700

8,1

60

Mellersta Sveriges skogsb.

52

2 300

3,2

1 350

31,0

3 100

4,1

55

Nedre Norrland

7

..

..

110

6,7

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

444

2 650

1,0

11 270

15,2

29 900

1,4

54

2013

549

2 830

0,8

16 800

14,7

47 500

0,9

55

2012

495

2 540

1,1

15 300

18,4

38 900

1,1

54

2011

480

2 640

1,0

12 770

19,5

33 600

1,1

62

2010

414

2 490

1,1

11 450

17,3

28 500

1,3

57

2009

377

2 880

0,8

9 100

19,1

26 200

0,9

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

2 680

.

13 080

.

34 900

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

 4)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen.