Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårrybs. Skörd 2014. Konventionell odling

15b. Spring turnip rape. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

30

Uppsala

3

..

..

90

Södermanlands

2

..

..

60

Östergötlands

3

..

..

70

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

..

..

0

Kalmar

1

..

..

10

Gotlands

-

..

..

10

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

10

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

60

Värmlands

2

..

..

80

Örebro

1

..

..

20

Västmanlands

1

..

..

40

Dalarnas

9

..

..

160

Gävleborgs

5

..

..

110

Västernorrlands

-

..

..

10

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

50

Norrbottens

3

..

..

100

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

1

..

..

20

Götalands norra slättbygder

1

..

..

90

Svealands slättbygder

8

..

..

290

Götalands skogsbygder

2

..

..

40

Mellersta Sveriges skogsb

9

..

..

190

Nedre Norrland

7

..

..

130

Övre Norrland

3

..

..

150

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

31

1 310

5,4

890

2013

72

1 430

4,7

2 370

2012

57

1 430

4,7

1 790

2011

55

1 430

5,1

1 560

2010

70

1 160

4,4

1 980

2009

63

1 380

3,6

1 830

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

1 370

.

1 910


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.