Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Oljelin. Skörd 2014. Konventionell odling

16b. Oil flax. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

330

Uppsala

7

..

..

350

Södermanlands

27

1 400

4,6

990

Östergötlands

81

1 750

2,6

3 480

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

80

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

..

..

150

Hallands

1

..

..

30

Västra Götalands

10

..

..

560

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

9

..

..

220

Västmanlands

9

..

..

280

Dalarnas

-

..

..

0

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

180

Götalands mellanbygder

3

..

..

80

Götalands norra slättbygder

83

1 800

2,6

3 640

Svealands slättbygder

58

1 570

3,4

2 140

Götalands skogsbygder

3

..

..

130

Mellersta Sveriges skogsb

5

..

..

310

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

153

1 690

2,1

6 490

2013

110

1 990

1,4

4 760

2012

158

1 430

3,0

8 670

2011

290

1 580

1,3

14 580

2010

375

1 270

1,3

18 790

2009

213

1 920

1,1

9 790

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

1 640

.

11 320


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.