Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014. Ekologisk odling

17a. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

4)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

350

57,4

..

..

..

Uppsala

32

13 170

7,2

690

48,1

9 100

11,3

..

Södermanlands

28

6 920

11,0

690

43,2

4 800

17,3

..

Östergötlands

40

9 870

7,2

960

61,1

9 500

12,7

..

Jönköpings

34

10 100

7,4

1 040

47,9

10 500

14,2

81

Kronobergs

17

..

..

400

28,7

..

..

..

Kalmar

23

13 880

8,6

360

26,3

5 000

17,1

..

Gotlands

21

6 380

11,0

310

20,9

2 000

14,3

..

Blekinge

13

..

..

120

30,1

..

..

..

Skåne

48

13 020

4,3

880

19,1

11 400

11,0

74

Hallands

22

12 710

7,5

570

28,9

7 300

13,6

78

Västra Götalands

81

11 670

3,8

4 580

54,9

53 500

8,4

65

Värmlands

52

6 530

5,6

1 650

48,3

10 800

8,5

94

Örebro

32

8 290

10,3

530

73,4

4 400

15,0

..

Västmanlands

12

..

..

450

175,8

..

..

..

Dalarnas

29

10 290

6,7

570

54,7

5 900

11,4

..

Gävleborgs

32

9 330

5,9

790

49,6

7 400

13,0

60

Västernorrlands

33

8 510

9,3

630

39,0

5 400

13,5

120

Jämtlands

33

8 470

5,7

660

43,9

5 600

9,2

86

Västerbottens

29

10 610

5,1

710

26,9

7 500

8,7

96

Norrbottens

18

..

..

240

20,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

350

16,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

66

12 560

4,8

1 200

25,6

15 100

8,5

81

Götalands norra slättbygder

77

12 670

3,9

3 220

58,6

40 800

8,3

61

Svealands slättbygder

137

9 060

3,8

3 210

53,4

29 100

6,5

85

Götalands skogsbygder

133

10 030

3,8

3 680

36,5

36 900

7,7

82

Mellersta Sveriges skogsb

76

8 290

4,9

2 210

62,7

18 300

10,4

101

Nedre Norrland

96

9 250

4,0

2 210

46,6

20 400

7,6

97

Övre Norrland

51

9 590

4,1

1 040

25,5

9 900

6,9

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

647

10 200

1,6

17 200

41,6

175 400

3,2

75

2013

626

10 370

2,3

17 670

48,2

183 200

3,6

79

2012

593

8 920

2,4

17 610

47,1

157 100

3,7

96

2011

622

8 910

2,9

16 390

44,5

146 000

4,7

94


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501.

 4)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen