Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014. Konventionell odling

17b. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

270

Uppsala

11

..

..

930

Södermanlands

11

..

..

670

Östergötlands

15

..

..

970

Jönköpings

27

12 400

18,1

1 120

Kronobergs

14

..

..

880

Kalmar

17

..

..

1 000

Gotlands

14

..

..

920

Blekinge

8

..

..

300

Skåne

43

17 540

9,0

3 750

Hallands

24

16 300

11,1

1 430

Västra Götalands

32

17 850

25,7

4 150

Värmlands

20

6 910

14,5

1 700

Örebro

5

..

..

530

Västmanlands

3

..

..

150

Dalarnas

6

..

..

430

Gävleborgs

21

15 510

11,8

770

Västernorrlands

33

7 090

15,2

1 090

Jämtlands

30

9 860

7,2

830

Västerbottens

47

11 100

7,2

1 780

Norrbottens

24

9 070

4,5

860

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

31

21 330

10,5

1 890

Götalands mellanbygder

42

15 420

8,8

3 500

Götalands norra slättbygder

28

20 670

24,8

2 370

Svealands slättbygder

39

10 600

9,0

2 810

Götalands skogsbygder

92

12 160

8,5

6 280

Mellersta Sveriges skogsb

25

8 210

12,3

1 610

Nedre Norrland

79

9 530

8,0

2 640

Övre Norrland

77

10 570

5,0

2 810

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

413

13 580

7,3

24 410

2013

379

13 180

4,8

20 360

2012

366

9 310

4,7

20 590

2011

406

9 500

4,9

21 560


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).