Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014. Konventionell odling

18b. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

50

Uppsala

3

..

..

120

Södermanlands

4

..

..

110

Östergötlands

11

..

..

780

Jönköpings

5

..

..

130

Kronobergs

1

..

..

50

Kalmar

56

41 430

2,2

2 890

Gotlands

31

37 840

11,8

2 170

Blekinge

10

..

..

480

Skåne

63

38 730

3,3

5 430

Hallands

34

39 620

5,1

2 010

Västra Götalands

11

..

..

940

Värmlands

2

..

..

80

Örebro

2

..

..

50

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

52

40 460

4,3

3 270

Götalands mellanbygder

115

39 660

3,4

8 050

Götalands norra slättbygder

14

..

..

1 110

Svealands slättbygder

15

..

..

470

Götalands skogsbygder

41

35 680

3,7

2 390

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

237

38 310

2,4

15 440

2013

237

37 400

2,1

14 390

2012

197

32 910

2,4

13 780

2011

219

30 580

3,6

13 330


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).