Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2014. Konventionell odling

19b. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

90

Uppsala

3

..

..

100

Södermanlands

1

..

..

70

Östergötlands

6

..

..

610

Jönköpings

13

..

..

2 180

Kronobergs

11

..

..

1 080

Kalmar

13

..

..

3 200

Gotlands

2

..

..

60

Blekinge

4

..

..

190

Skåne

10

..

..

980

Hallands

3

..

..

280

Västra Götalands

10

..

..

2 910

Värmlands

2

..

..

160

Örebro

-

..

..

150

Västmanlands

1

..

..

180

Dalarnas

-

..

..

150

Gävleborgs

3

..

..

440

Västernorrlands

2

..

..

60

Jämtlands

-

..

..

70

Västerbottens

3

..

..

80

Norrbottens

-

..

..

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

200

Götalands mellanbygder

18

..

..

2 300

Götalands norra slättbygder

6

..

..

790

Svealands slättbygder

8

..

..

480

Götalands skogsbygder

45

13 130

14,6

8 140

Mellersta Sveriges skogsb

3

..

..

550

Nedre Norrland

4

..

..

480

Övre Norrland

3

..

..

100

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

90

17 120

8,5

13 110

2013

67

18 380

10,6

9 710

2012

71

12 340

12,1

8 990

2011

65

12 970

26,0

8 890


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).