Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20a. Matpotatis. Skörd 2014. Ekologisk odling

20a. Table potatoes. Harvest in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av  total grödareal 3), 4)

Total

skörd,

ton

5)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
6)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

10

7,2

..

..

..

Uppsala

4

..

..

30

13,2

..

..

..

Södermanlands

1

..

..

0

8,7

..

..

..

Östergötlands

5

..

..

30

1,9

..

..

..

Jönköpings

4

..

..

10

5,3

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

9,7

..

..

..

Kalmar

2

..

..

30

6,1

..

..

..

Gotlands

10

..

..

140

15,9

..

..

..

Blekinge

3

..

..

20

28,6

..

..

..

Skåne

16

..

..

230

3,3

..

..

..

Hallands

3

..

..

30

1,3

..

..

..

Västra Götalands

9

..

..

100

4,4

..

..

..

Värmlands

4

..

..

20

5,3

..

..

..

Örebro

2

..

..

10

2,2

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

0

3,9

..

..

..

Dalarnas

12

..

..

110

12,8

..

..

..

Gävleborgs

8

..

..

80

39,4

..

..

..

Västernorrlands

5

..

..

10

4,9

..

..

..

Jämtlands

6

..

..

10

10,2

..

..

..

Västerbottens

7

..

..

20

6,8

..

..

..

Norrbottens

4

..

..

20

4,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

100

1,9

..

..

..

Götalands mellanbygder

22

18 270

2,9

300

6,3

5 500

2,9

56

Götalands norra slättbygder

8

..

..

100

2,7

..

..

..

Svealands slättbygder

11

..

..

50

4,4

..

..

..

Götalands skogsbygder

15

..

..

90

11,2

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

12

..

..

100

14,6

..

..

..

Nedre Norrland

21

13 230

4,3

120

14,0

1 600

4,3

50

Övre Norrland

13

..

..

50

6,2

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

110

16 020

2,1

900

5,1

14 400

2,1

50

2013

112

17 060

2,0

800

4,5

13 600

2,0

54

2012

146

13 610

1,7

820

4,4

11 200

1,7

45

2011

171

13 770

1,4

940

4,7

12 900

1,4

46

2010

162

13 580

1,4

860

4,3

11 700

1,4

48

2009

162

12 140

1,8

930

4,7

11 200

1,8

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

14 030

.

870

.

12 100

.

.


 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

 3)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 4)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501.

 5)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 6)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen