Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2014. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

26

4 430

2,5

1 410

Uppsala

109

4 960

2,0

9 400

Södermanlands

62

4 600

2,6

4 360

Östergötlands

40

5 220

3,2

2 460

Jönköpings

17

..

..

660

Kronobergs

18

..

..

810

Kalmar

47

4 310

4,8

1 460

Gotlands

59

4 190

2,6

3 650

Blekinge

22

6 760

3,2

1 020

Skåne

92

5 940

1,8

6 380

Hallands

58

5 080

2,0

3 440

Västra Götalands

120

4 550

2,2

8 950

Värmlands

34

4 870

3,0

2 100

Örebro

84

5 150

2,1

6 840

Västmanlands

66

5 120

2,0

6 080

Dalarnas

24

3 800

3,0

1 470

Gävleborgs

37

4 190

3,2

1 400

Västernorrlands

9

..

..

290

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

6

..

..

100

Norrbottens

1

..

..

90

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

112

5 610

1,5

7 170

Götalands mellanbygder

132

4 890

2,2

7 270

Götalands norra slättbygder

117

4 750

2,1

8 670

Svealands slättbygder

360

4 980

1,0

29 290

Götalands skogsbygder

104

4 610

3,4

5 320

Mellersta Sveriges skogsb.

58

4 220

2,7

2 950

Nedre Norrland

41

3 910

3,1

1 530

Övre Norrland

7

..

..

190

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

931

4 890

0,7

62 340

2013

1 266

5 150

0,5

97 560

2012

941

4 750

0,9

67 620

2011

880

4 280

1,6

52 830

2010

861

4 350

0,7

54 740

2009

627

5 050

1,0

38 460

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

4 720

.

62 240


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.