Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21b. Slåttervall. Första skörd 2014. Konventionell odling

21b. Temporary grasses. First cut in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

..

Uppsala

18

..

..

..

Södermanlands

19

..

..

..

Östergötlands

22

3 250

8,5

41 130

Jönköpings

39

3 340

6,4

47 040

Kronobergs

14

..

..

..

Kalmar

23

2 600

13,1

50 420

Gotlands

26

4 620

9,0

29 180

Blekinge

7

..

..

..

Skåne

51

4 500

6,3

66 900

Hallands

31

3 800

10,0

32 610

Västra Götalands

74

3 500

6,0

107 610

Värmlands

24

3 060

14,5

31 160

Örebro

17

..

..

..

Västmanlands

12

..

..

..

Dalarnas

22

3 610

7,9

20 420

Gävleborgs

13

..

..

..

Västernorrlands

18

..

..

..

Jämtlands

16

..

..

..

Västerbottens

27

2 600

7,7

34 710

Norrbottens

23

2 670

10,9

20 170

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

34

3 930

7,6

33 980

Götalands mellanbygder

55

4 230

6,7

88 320

Götalands norra slättbygder

42

3 990

7,5

60 790

Svealands slättbygder

78

4 330

6,3

92 040

Götalands skogsbygder

147

3 370

4,1

213 010

Mellersta Sveriges skogsb

48

2 860

7,5

61 860

Nedre Norrland

52

3 400

7,9

68 260

Övre Norrland

55

2 620

5,7

57 230

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

511

3 590

2,4

676 000

2013

551

3 180

2,1

702 720

2012

515

3 640

2,3

693 100

2011

525

3 170

2,3

709 290

2010

563

3 560

1,8

683 860

2009

555

3 530

2,2

676 300

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

3 420

.

693 050


Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealen slåttervall har skattats genom att minska slåttervallsarealen som redovisas i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501 med arealen ekologisk slåttervall.