Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23a. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2014. Ekologisk odling

23a. Temporary grasses. Total production in 2014. Organic farming

 

Område

Total inbärgad vall-skörd, kg/ha1)

Medelfel, procent

Ekol/konv hektar-
skörd, procent 2)

Total inbärgad vall-skörd, ton 3)

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

Östergötlands

4 750

9,9

77

96 800

10,0

Jönköpings

5 640

9,8

102

56 300

11,4

Kronobergs

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

Skåne

5 440

9,9

72

52 700

11,1

Hallands

3 000

33,2

36

15 100

33,7

Västra Götalands

5 860

6,0

88

230 800

7,3

Värmlands

4 370

9,9

93

73 000

10,3

Örebro

4 860

9,7

..

38 300

11,6

Västmanlands

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

Jämtlands

4 770

7,6

..

47 800

8,0

Västerbottens

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 520

6,2

73

14 700

8,9

Götalands mellanbygder

6 330

7,5

86

94 500

8,5

Götalands norra slättbygder

6 080

6,2

84

195 900

6,9

Svealands slättbygder

4 800

5,3

72

197 100

6,3

Götalands skogsbygder

5 220

6,6

84

254 800

7,3

Mellersta Sveriges skogsb

4 040

7,1

85

106 100

7,5

Nedre Norrland

5 050

5,6

105

138 100

6,0

Övre Norrland

4 780

20,5

107

42 100

20,7

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2014

5 150

2,7

84

1 039 700

3,0

2013

4 550

2,3

89

960 800

2,6

2012

4 840

2,5

86

968 300

2,9

2011

4 990

2,8

94

1 040 000

3,1

2010

4 560

..

78

923 300

..

2009

4 430

..

76

901 100

..

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

4 670

.

.

958 700

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %.

 1)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.

 2)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen.

 3)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.