Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall och betesvall 2014. Ekologisk odling. Arealfördelning, procent

25. Temporary grasses and grazings in 2014. Organic farming. Distribution of acreage, per cent

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Andel slåttervall av total vall-areal,
procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttjad vall av total vallareal, procent

Andel av total grödareal, procent2)

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

..

20,0

Uppsala

20

69,1

20,8

10,1

23,9

Södermanlands

19

..

..

..

26,8

Östergötlands

38

94,8

5,2

0,0

30,9

Jönköpings

22

80,9

19,1

0,0

18,9

Kronobergs

7

..

..

..

14,3

Kalmar

17

..

..

..

13,0

Gotlands

11

..

..

..

18,7

Blekinge

3

..

..

..

11,0

Skåne

37

82,1

17,9

0,0

11,5

Hallands

21

89,4

10,6

0,0

11,8

Västra Götalands

77

73,6

23,8

2,6

29,2

Värmlands

36

81,5

17,3

1,2

31,7

Örebro

23

79,3

20,2

0,5

28,0

Västmanlands

8

..

..

..

22,6

Dalarnas

11

..

..

..

27,6

Gävleborgs

14

..

..

..

27,1

Västernorrlands

12

..

..

..

20,3

Jämtlands

27

91,5

6,8

1,7

31,6

Västerbottens

11

..

..

..

11,3

Norrbottens

9

..

..

..

9,8

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

76,0

24,0

0,0

7,0

Götalands mellanbygder

31

84,6

14,8

0,5

14,7

Götalands norra slättbygder

63

85,3

14,7

0,0

33,2

Svealands slättbygder

87

80,2

16,5

3,3

26,1

Götalands skogsbygder

96

80,1

18,6

1,3

19,2

Mell Sveriges skogsbygder

54

83,5

14,7

1,8

28,1

Nedre Norrland

48

88,3

10,8

0,8

26,3

Övre Norrland

28

88,9

11,1

0,0

11,9

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2014

435

83,0

15,6

1,4

21,9

2013

438

82,5

15,2

0,9

22,7

2012

424

79,1

18,0

1,4

22,5

2011

430

79,0

18,2

1,9

23,1

2010

435

79,5

19,1

1,4

22,4

2009

455

80,0

18,9

1,1

22,7


 

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Andel ekologisk areal (med miljöersättning för ekologisk odling) av total slåtter- och betesvallsareal. Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501.